Rozkazy personalne - Królewska Gwardia Baridasu

Szukaj
HISTORIA I NOWOCZESNOŚĆ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Rozkazy Personalne Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu.

 
 


Mundur
Komendant KGB Laurencjusz MaHi
von VINCIS-KAZAKOV
Data zakupu 05.08.2015r.
Okres używalności do 04.02.201r.

 
 
 
 


Mundur
Ataman Koszowy (Podpułkownik Gwardii) -
Ivan von Lichtenstein


Mundur
Sierżant Gwardii - Julian Fer


Mundur
Kapral Gwardii - Kamil Warior


Mundur
Kapral Gwardii - Sucio Vpis
Data zakupu 05.08.2015r. Okres używalności do 04.02.201r.


Mundur
Gwardzista -
Daniel Krak De Shall Vie


Mundur
Gwardzista - Antoni RUDNICKI


Mundur
Gwardzista -
Daniel Iwanienko


Mundur
Gwardzista - Herman Kolineusz


Mundur
Gwardzista -
Tomasz Mancini

 
 

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 06 grudnia 2014r.  


ROZKAZ PERSONALNY Nr 1/pers/14
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  Julian FER, ID : AF 827, Nr odznaki 00
003,
z dniem 06 grudnia 2014 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na
stanowisko :

- STE - NIS : KGB/005/PAT/031,
- Dowódca Sekcji BRAVO,
- Specjalizacja : skażenia chemiczne,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA :
Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.

2. GWARDZISTA  Kamil Warior, ID : AF 855, , Nr odznaki 00
004,
z dniem 06 grudnia 2014 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/005/PAT/022
- Patrolowy,
- Specjalizacja : Saper,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA :
Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.

       
             

_____________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 12 grudnia 2014r.  


ROZKAZ PERSONALNY Nr 2/pers/14
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  
Sucio Vips, ID : AF 869, Nr odznaki 00005,
z dniem 06 grudnia 2014 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/005/PAT/03
2,
-
Patrolowy,
- Specjalizacja :
ratownik medyczny,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA :
Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r. ( z późn. zm. )


                             


_____________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 28 grudnia 2014r.  


ROZKAZ PERSONALNY Nr 3/pers/14
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZIST
Ę  Julian FER, ID : AF 827,
z dniem
12 grudnia 2014 roku Za zasługi związanie z udziałem w operacji „FREEDOM” oraz w akcjach „Skażenie w Grodzisku” oraz „Zimowa katastrofa w Nadziei” mianuję do stopnia podoficerskiego :

-
Sierżant Gwardii

2
. GWARDZISTÓW  Kamil Warior, ID : AF 855 i Sucio Vips, ID : AF 869,
z dniem 12 grudnia 2014 roku Za zasługi związanie z udziałem w operacji „FREEDOM”  mianuję do stopnia podoficerskiego :

-
Kapral Gwardii


      
                           _____________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 25 stycznia 2015r.  


ROZKAZ PERSONALNY Nr 1/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTĘ  Ivan Dymitr von V
INCIS-KAZAKOV, ID : AF 299, Nr odznaki 00006,
z dniem
25 stycznia 2015 roku przywracam do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/002/KOM/022,
-
Komendant Garnizonu,
-
Garnizon Slipyjów,

oraz z dniem powołania
, a zarazem przywrócenia do służby nadaję stopień : ATAMAN KOSZOWY ( podpułkownik gwardii )
PODSTAWA PRAWNA : Art.
10 ust. 2 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r. ( z późn. zm. )


     
                        
 

_________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 31 marca 2015r.  


ROZKAZ PERSONALNY Nr 2/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  Daniel Krak De Shall V
IE, ID : AG 003, Nr odznaki 00007,
z dniem
31 marca 2015 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/005/PAT/0
72,
-
Patrolowy ( patrol szybkiego reagowania ),
- Specjalizacja :
ratownik medyczny,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA : Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.                              

                                                                                                                          _________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia 23 kwietnia 2015r.  

ROZKAZ PERSONALNY Nr 3/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  
Antoni RUDNICKI, ID : AG 024, Nr odznaki 00008,
z dniem
23 kwietnia 2015 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/00
4/POS/041,
- P
osterunkowy ( posterunek nr 2),
- Specjalizacja :
ochrona,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA : Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.

  
                                                           

                              

_________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia
09 czerwca 2015r.  

ROZKAZ PERSONALNY Nr 4/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA
Daniel IWANIENKO, ID : AF 946, Nr odznaki 00009,
z dniem
09 czerwca 2015 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/004/S
OW/011,
-
cz.p.o Komendant Straży Ochrony Wybrzeża,
- Specjalizacja :
jednostki pływające,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA : Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.

                        

   
                 

_________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia
22 czerwca 2015r.  

ROZKAZ PERSONALNY Nr 5/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  
Herman KOLINEUSZ, ID : AG 065, Nr odznaki 00010,
z dniem
22 czerwca 2015 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/00
1/ADM/011,
-
Rzecznik Prasowy KGB;,
- Specjalizacja :
administracja,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA : Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.


     
                   

_________________________________________________________________


KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                      Almera, dnia
14 lipca 2015r.  

ROZKAZ PERSONALNY Nr 6/pers/15
KOMENDANTA
KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU


1. GWARDZISTA  
Tomasz MANCINI, ID : AG 082, Nr odznaki 00011,
z dniem
14 lipca 2015 roku powołuję do ochotniczej służby w Królewskiej Gwardii Baridasu i wyznaczam na stanowisko :

- STE - NIS : KGB/005/PAT/0
72
- Patrolowy,
- Specjalizacja :
Ochrona,

oraz z dniem powołania nadaję stopień : GWARDZISTA.
PODSTAWA PRAWNA : Art. 8 ust. 1 Ustawy Rady Królestwa Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r.


                             
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego