Skażenie w Grodzisku - Królewska Gwardia Baridasu

Szukaj
HISTORIA I NOWOCZESNOŚĆ
Idź do spisu treści

Menu główne:

KGB w akcji

Gwardia w akcji bojowej z OC Fer i OC Grodzisk.

29.11.2014 r. o 13:36 Julian Fer przekazał następujący komunikat:

UWAGA! UWAGA! UWAGA!


".....Z Santa Ana w kierunku Grodziska ok. godz. 15.00 może nastąpić skażenie dwutlenkiem siarki.
Wszystkie osoby mieszkające w Grodzisku zobowiązane są do natychmiastowego stawiennictwa w Komisariacie Obrony Cywilnej W Grodzisku celem odbioru masek przeciwgazowych MP-5 oraz filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1
.

P
o pobraniu MP-5 i FOO-1 należy ubrać odzież ochronną, a maski trzymać w pogotowiu tzn. rozpakować opakowanie filtropochłaniacza i przykręcić go do maski oraz przymierzyć maskę na twarzy ( w razie potrzeby naciągnąć paski ).

Następnie należy zabrać ze sobą radio, zapas wody i ręczników ( innych płócien np. koców ) oraz udać się
na najwyżej położone pietra budynków w Grodzisku. Zmoczyć przyniesiony materiał i uszczelnić otwory okienne i drzwiowe. Włączyć media i nasłuchiwać komunikatów o skażeniu
( zobacz cały artykuł )....."
Tymi słowami nasz Ratownik chemiczny poinformował Sarmatów o wykryciu zagrożenia i przekazał dalsze kierowanie akcją ratunkową tutaj.

Do akcji gotowość zgłosili :

1. OC Fer - Ratownik ( Ratownictwo chemiczne ) - Julian Fer;
2.
OC Fer ( K-nt KGB ) - Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov
3. OC Fer - Specjalista ds. ochrony antyterrorystycznej - Ivan Dymitr von Vincis-Kazakow
4. OC Grodzisk - Specjalista - Remigiusz Lwowski;
5. Wicekról Baridasu - Makrus Arped;
6.
Przedstawiciek Królestwa Teutonii - Michel von Vincis-d’Agnou

Wsparcie z Książęcych Sił Zbrojnych w akcji :

1
. Grodziski Pułk uszczelnił strategiczne budynki w Grodzisku
156. Batalion Chemiczny z Czarnolasu dotarł w miejsce akcji
i przygotował ludność w budynkach na skażenie.

29.11.2014 r. o 13:49 Komisarz OC w Fer, a zarazem Komendant KGB Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov przekazał komunikat o skażeniu na kanale # Sarmacja.

29.11.2014 r. o  13.52 jak poinrormował Wicekról Baridasu - Makrus Arped z przedmieść Almery odleciał samolot do Grodziska. Piloci zabiorą z terenu objętego skażeniem Jego Królewską Mość i obywateli baridajskich, którzy stawią się na grodziskim lotnisku i nie biorą udziału w akcji.

29.11.2014 r. o  13.57 Julian Fer przekazuję dowodzenie i przygotowuje sprzęt przeciwchemiczny do wydania z magazynu.

29.11.2014 r. o 14:06 powołano sztab kryzysowy. Jednocześnie PATROL RATOWNICTWA SPECJALNEGO z KGB zameldował mi, że skażenie może nastąpić przed 15.00.29.11.2014 r. o 14:11 rozpoczęto pierwsze poszukiwania JKM jest na terenie Grodziska, a wszystkie osoby, które pobrały MP-5 i FOO-1 z magazynu zostały skierowane na najwyższe pietra budynków.Ogłoszono by zabrały z sobą radio, bo dobrze odbiera tutaj kanał # Sarmacja.

29.11.2014 r. o 14:22 Narasta panika wśród  mieszkańców Grodziska, a Ivan Dymitr von Vincis-Kazakow dostaje zadanie dotyczące ewakuacji mieszkańców do samolotu. Patrol chemiczny w akcji.
29.11.2014 r. o 14:28 jako prywatny członek oddziałów pomocniczych Królestwa Teutonii - Michel von Vincis-d’Agnou
przekazał komunikat o tym, że JKM nie ma na lotnisku.

29.11.2014 r. o 14:31 Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov oosił alarm o skażeniach dwutlenkiem siarki w Grodzisku na kanale #Sarmacja. Wszystkim mieszkańcom, którzy nie zdążyli się ewakuować natychmiast polecono nałożyć maski MP-5. Osobom, które jeszcze nie zdążyły założyć odzieży ochronnej nakładają ją w drugiej kolejności.
Polecono wszystkim czekać przy włączonym odbiorniku na kanale # Sarmacja na odwołanie alarmu.

29.11.2014 r. o 14:39 Ivan Dymitr von Vincis-Kazakow zameldował o ewakuacji mieszkańców na lotnisko.29.11.2014 r. o 14:40 Julian Fer wraz z oddziałem Gwardii KGB rozpoczął pomiar dawki skażenia.29.11.2014 r. o 14.52 według najświeższych informacji okazało się, że chmura minęła miasto. Zmierzone stężenie dwutlenku siarki znacząco nie przekracza dopuszczalnych dawek. Julian Fer zaproponował odwołać alarm.

Komunikat z kanału # Sarmacja

[14:57] <Laurencjusz> Odwołują alarm o skażeniach dla miasta Grodzisk
.
[14:58] <Laurencjusz> Skażona chmura w bezpiecznej odległości minęła miasto
.
[14:59] <Laurencjusz> Dawka skażenia nie zagrażała życiu mieszkańców
.
[15:00] <Laurencjusz> Zalecam wykonanie profilaktycznych badań kontrolnych mieszkańcom Grodziska
zamieszkałym na kierunku Grodzisk - Santa Ana.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego