Zasady - Królewska Gwardia Baridasu

Szukaj
HISTORIA I NOWOCZESNOŚĆ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przysięga gwardyjska

Na początek służby w Gwardii, każdy nowo przyjęty gwardzista musi złożyć przysięgę wierności. Przysięgę składa się na wydzielonym forum Baridasu. Do przysięgi można dodać formułę religijną.

Tekst przysięgi wierności:

"
Ja, Królewski Gwardzista Baridasu,przysięgam bronić osoby Króla Baridasu, Wicekróla, Regenta i inne władze Ojczyzny nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić Honoru - ni słowem, ni czynem. ".

Zasady gwardyjskiego zachowania się.

Zachowywanie się gwardzistów podczas pokoju:

ODDAWANIE HONORÓW

1. Gwardzista mijając innego gwardzistę oddaje honor przez salutowanie tj. poprzez dotknięcie złączonych dwóch palców prawej ręki do daszka czapki (hełmu) lub rantu czapki kozackiej, czy beretu. Kciuk oraz dwa palce licząc od serdecznego należy trzymać złączone.
2. Pierwszy salutuje gwardzista niższy stopniem.
3. Gwardziści równi stopniem salutują równocześnie.
4. Gwardziści z bronią trzymają ją w położeniu
"przez pierś" lub "przez plecy". W przypadku trzymania broni w położeniu "na pas" salutuje się przez skłon głowy.
5. Salut na IRC'u wykonuje się poprzez napisanie:

salut gwardia !

6. Gwardziści salutują także:

- Królowi Baridasu,
- Wicekrólowi Baridasu,
- Marszałkowi Dworu,
- Przewodniczącemu Rady Baridasu
- Fladze państwowej Księstwa Sarmacji, fladze Baridasu i fladze KGB,

7. Gwardziści nie oddają honorów w miejscach użyteczności publicznej np. w czasie przebywania w kinie, teatrze, kawiarni, środkach komunikacji itp.
8. Nie umundurowani gwardziści witają się jak cywile.


KOMENDY

1. Komendy podaje wyższy stopniem gwardzista, niższemu stopniem.
2. Komendy są krótkim rozkazem dla gwardzistów, który sprawdza ich umiejętności z zakresu musztry
i nakazuje natychmiastowe działanie.

3. Do podstawowych komend indywidualnych należą:

- Komenda
"Baczność" - nakazuje gwardziście wyprostować się, ręce wzdłuż ciała i przyjąć postawę zasadniczą.
- Komenda
"Spocznij" - pozwala gwardziście nieco rozluzować się, ustawić się w pozycji dogodnej do odpoczynku i przyjąć postawę swobodną.
- Komenda
"W prawo - zwrot" - nakazuje gwardziście na zapowiedź komendy "W prawo" przyjąć postawę zasadniczą, a na komendę "zwrot" wykonać zwrot w prawo. Analogicznie wykonuje się komendy "W lewo - zwrot" lub "W tył - zwrot".

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego